Tala ut mot förföljelsen av kristna

Ett anförande som en arameisk kristen vid namn Lukas Saliba höll under en demonstration i Frankfurt mot den muslimska förföljelsen av kristna.

.

.

.

”Den som fördömer förföljelsen av kristna får ofta höra, även av sin lokala kyrka, att han ”stör den religiösa freden.” Till de ansvariga för sådana uttalanden måste jag säga: Din ”fred” kommer med lukten av våra ruttnande döda!

Era ”appeller” för fred är bara öronproppar för att ni ska slippa höra skriken av alla människor som bränns, stympas och lemlästas. Ni blundar för dessa fasor, därför att utgjutandet av vårt blod stänker i ansiktet på er holistiska mångkulturella drömvärld.

Ta en ordentlig titt på den här bilden! De band den här arameiska kvinnan till hennes säng, våldtog henne och skar ut hennes hjärta medan hon fortfarande levde. Slutligen stack de ner ett krucifix i hennes hals som förakt.

Är detta er ”fred”? Är detta frukterna av era ”dialoger”?

Innan denna demonstration fick vi hot mot oss. Och på Antifas webbplatser blev arameiska kristna attackerade som ”rasister” och ”nazister”.

Vi vill säga dessa ”fascister-i-rött”:
Aldrig kommer vi att låta vår kristna martyrer bli förolämpade eller nedsvärtade. Ni är den femte kolonnen av folket som förföljer oss i våra hemländer!”

Hela texten, transkriberad av GoV:

We are gathered here today, to speak with one voice.
The Massacring of Christians in Iraq
Egypt
Pakistan
Turkey
North Korea
Nigeria
Somalia
Indonesia
Afghanistan
Iran and other countries
Must be brought to an end!
Stop giving money to states in which Christians
are driven through the streets like animals for the slaughter.
No holidays where Christians are being murdered.
Don’t take vacations in countries where human rights are being trampled upon.
Dear newspaper editors, as you celebrate these supposedly “peaceful” revolutions
our priests are having their throats cut, keeping inside monasteries
protected by the Egyptian army.
Our churches are burned to the ground, our women abused
and we Christians chased around like cattle for the slaughter!
But after the attacks in Alexandria the newspapers said:
“He who simply speaks of ‘Christian persecution’ is not credible…”
The spokesman for the Socialist Party added: “to make a big show
exclusively for Christians discriminates against other minorities.”
Whoever denounces the persecution of Christians is often told,
even by his local church, that he is “disturbing the religious peace.”
To the people responsible of such statements I must say:
Your “peace” comes with the smell of our decomposing dead!
Your “appeals” for peace are just earplugs to keep you from hearing the screams
of all the people set on fire, mutilated and dismembered.
You are shutting your eyes to these horrors, because the shedding of our blood
flies in the face of your holistic multicultural dream world
Take a good look at this picture!
They tied this Aramaean woman to her bed, raped her,
and cut out her heart while she was still alive
Lastly, a crucifix was thrust down her throat as scorn
Is this your “Peace”?
Is this the fruits of your “dialogues”?
Leading up to this demonstration, we received threats against us.
And on ANTIFA’s websites Aramaean Christians were attacked as “racists” and “Nazis”.
We would like to address these “Fascists-in-red”:
We will never let our Christian martyrs be insulted or denigrated.
You are the fifth column of the people persecuting us in our homelands!

.

Läs också: Allah är INTE den samma som Bibelns gud

Annonser