Feminismen och slöjan


I Sverige
har vi en lagstiftning som gör att kvinnor har rättsligt skydd då hon ”rör sig fritt”, det handlar om jämställdhet. Därför är slöja och burka inte ett medel för att skydda sig.

Men muslimska kvinnor och män, konvertiter av bägge könen agerar mer och mer för att deras kvinnor och barn ska täcka sig och vara åtskilda i många sammanhang. Det är ofta ett tecken på att man är en god muslim, men anses också skydda kvinnor.

Feminismens blinda fläck

Annonser