Under den gamla goda hippietidens dagar

I inget annat land i Norden är en organisation för skydd av Familjers Rättigheter så livsnödvändig som i Sverige…

Under den gamla goda hippietidens dagar var socialisterna på vänsterkanten ”de goda”. Men något hände. Vänstern blev beskyddare av den repressiva religionen islam och dess ofta fanatiska och inkompetenta anhängare. Vänster och höger har bytt planhalva.

Institutioner som äktenskap och den kristna kyrkan möts av en ständig eld av förlöjligande och nedvärdering, vilket lämnar människor vind för våg och mottagliga för det senaste vänsterjippot, vad det nu månde vara.

En stark kärnfamilj består av mamma, pappa, barn som själva fattar beslut om hur de vill utforma sitt liv. Det är därför som socialismen ser som mål att bryta sönder kärnfamiljens styrka så att människor blir beroende av staten och politikers makt över dem.

”Förbudssverige”

Annonser