Archive for oktober, 2011

Wall Street – de fula, grymma och onda kapitalisternas gata

31 oktober, 2011

För ”Ockupera Wall Street” är lösningen – större statligt inflytande, mer skatter, fler regleringar, mer subventioner.
.

Bilden hämtad här

Var är räddningen för mig?

Annonser

En Halloween som förändrade världen – Reformationsdagen

31 oktober, 2011

Den 31 oktober 1517 spikade en romersk-katolsk munk och präst vid namn Martin Luther en lapp på dörren till slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland.

Sitt inte med armarna i kors höga herrskap, sa Luther

En tillfälligt existerande sjukdom

29 oktober, 2011

Mer här

”Man kanske INTE bör vara just islamolog, kriminolog eller sociolog för att förstå detta”

28 oktober, 2011

Nu meddelar media att allt fler kriminella är över 50 år. Kanske det finns vissa beröringspunkter med våldtäktsvågen. En ständig påspädning av brottslingar, och alla blir vi äldre, även brottslingar.

. . . Norges justitieminister vill mobilisera mot våldtäktsvågen

Utrikesministerns dubbelmoral

25 oktober, 2011

Sveriges utrikesminister Bildt sitter till midjan i arabisk olja och försummar aldrig ett tillfälle att sätta tummen i Israels öga. Han har också låtit sig fotografera tillsammans med ”aktivister” på det turkiska ”Ship to Gaza”. Det är dubbelmoral:

Muslimska trupper från Turkiet ockuperar Kurdistan. Enligt internationell lag har Turkiet rätt att göra det för att bestraffa och förhindra terrorism. Bortsett från om det är rimligt att beteckna kurdiska separatister som terrorister, reser det en intressant fråga: Varför visas inte Israel samma hänsyn som den man ger till Turkiet?

Sharia är sharia, oavsett hur vi vrider och vänder på det

Det kristna Folkpartiet i Schweiz (CVP) inte att förglömma

24 oktober, 2011

Schweiz kan!

Det kristna Folkpartiet i Schweiz (CVP) förklarade i somras i en häftigt omdiskuterad skrivelse om utvecklingssamarbete, att de vill stoppa utvecklingshjälpen till de muslimska länder där det sker övergrepp på kristna.

– – –
”Vi har korset och det skyddar oss mot djävulen”, sade ett vittne till massakern på kristna i Kairo den blodiga söndagen 9 oktober 2011…

läs mer >>

Kvitta tron på vår tids häxor och troll!

23 oktober, 2011

.
Psykiatrin och dess enorma spridning av förslöande medicin har återigen nått nya höjdpunkter som vi borde fortsätta att attackera. Det gäller naturligtvis först och främst den av staten accepterade indoktrineringen av barn. Föräldrar, vakna upp. Kvitta tron på vår tids häxor och troll! Tänk själva!

En bakgrund till de krafter som arbetar för att bryta ner och förstöra kärnfamiljen:

Mental galenskap

Gaddafi spökar i Obamas förflutna

21 oktober, 2011

Gaddafi: ”Jag älskar dig som en son, Obama”. Libyens diktator finansierade den amerikanska Nation of Islam och dess ledare, Louis Farrakhan. Obama i sin tur hade band till Farrakhan och hans kontroversiella grupp.

Jeremiah Wright, präst i Obamas kyrka i Chicago, reste med Farrakhan för att besöka Gaddafi 1984.

Under den tid Obama var inblandad i Wrights Trinity United Church, som praktiserar kontroversiell Svart Befrielseteologi, var Chicagokyrkan öppet allierad med Farrakhan och Nation of Islam.

Det finns en del foton i diverse tidningar och tidsskrifter med Barack Obama tillsammans med Wright och Farrakhan. Michelle Obama figurerar tillsammans med Khadijah Farrakhan, Louis Farrakhans hustru.

Obama gjorde det igen! Han tog ihjäl ytterligare en skurk.

Fler gatlyktor mot våldtäktsvåg

19 oktober, 2011

Organiserade gäng som ägnar sig åt våldtäkter härjar sedan flera år i Norges huvudstad. Nu ska fler gatlyktor sättas upp.

. . . läs mer >>

En del ägnar sin tid åt att lappa ihop islam med kristendom

19 oktober, 2011

Författaren Karen Armstrong har fått ett internationellt hederspris för att hon påpekar likheterna mellan olika trosläror. Dhammablogg skriver:

”I dagens värld är religion till stora delar politiserat, och jag antar att Karen Armstrong är en religionshistoriker som egentligen bara ägnar sin tid åt att lappa ihop världens två största politiska rörelser, kristendom och islam. Dessa är två stora makter som under lång tid har fört väpnad kamp mot varandra, och som idag genom sina väldiga erövringar har avgörande betydelse för mänsklighetens framtid.

Buddhismen har å sin sida aldrig varit intresserad av att erövra planeten och är så gott som osynlig på den politiska arenan, trots att den är den tredje största religionen i världen. Därför väcker den heller aldrig intresse bland människor som är djupt involverade i världen, och som ser vinster och förluster i den mänskliga historian snarare än i den egna andliga vägen. Och därför är den heller inte intressant för sådana som Armstrong som diskuterar religion som politik.”

Det är så islam ska bemötas: med andliga argument.

Fader Zakaria Botros bekämpar eld med eld