Så gör något för kopterna

.

.
Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre trädde nyligen fram och bad om att bli underrättad om konkreta händelser där kristna förföljs i muslimska länder. Han kunde kanske be om att få en kopia av brevet som journalisten i Weekendavisen, Klaus Wivel, har författat till Danmarks nye utrikesminister Villy Søvndal (SF).

document.no

.

Annonser