Kvitta tron på vår tids häxor och troll!

.
Psykiatrin och dess enorma spridning av förslöande medicin har återigen nått nya höjdpunkter som vi borde fortsätta att attackera. Det gäller naturligtvis först och främst den av staten accepterade indoktrineringen av barn. Föräldrar, vakna upp. Kvitta tron på vår tids häxor och troll! Tänk själva!

En bakgrund till de krafter som arbetar för att bryta ner och förstöra kärnfamiljen:

Mental galenskap

Annonser