Wall Street – de fula, grymma och onda kapitalisternas gata

För ”Ockupera Wall Street” är lösningen – större statligt inflytande, mer skatter, fler regleringar, mer subventioner.
.

Bilden hämtad här

Var är räddningen för mig?

Annonser