Pakistan: först raderade man Buddha, och nu förbjuds Jesus

Tidningarna berättar om en muslima med ben i näsan… och i grytan. Hon dödade och kokade sina make som försökt våldföra sig på deras dotter samt tänkt skaffa sig ytterligare en hustru utan den förstas medgivande. Så kan det gå när det islamiska kvinnoförtrycket blir övermäktigt, det kokar över och locket flyger av grytan.

Av de 174 miljonerna människor i Pakistan är cirka 95 procent muslimer, två procent är kristna, två procent hinduer och resten sikher, buddhister och anhängare av andra religioner.

En gång i tiden var det ett fredligt buddhistiskt land. Gandhara-riket varade från 600-talet f Kr till år 1021 då muslimerna erövrade landet. På grund av folkmord minskade befolkningen med 50 miljoner under sultanerna.

De pakistanska skolböckerna är rensade på anspelningar till Gandhara, namnet är bortglömt. Makthavarna vill ha alla minnen från tiden innan islams intåg utraderade.
.

Alla SMS som innehåller ordet Jesus Kristus måste blockeras, meddelar den pakistanska myndigheten för telekommunikation.

Namnet tillsammans med 1500 andra ord nämns i en lista med stötande ord. I Pakistan är kristna kraftigt diskriminerade och det sker ständiga våldsamma övergrepp från muslimers sida.

Varför är man så omåttligt rädda för Jesus? Är det för att den kristna tron är frigörande?

Läs mer: Jesu ansikte

Annonser