Archive for december, 2011

När allt är över…

30 december, 2011

Varje år dödas minst 100 000 kristna utan att några kyrkor agerar. Förmodligen ordnas det i eukumenisk anda en hjärtlig begravningsceremoni när allt är över.
.

. . Kristna utrotas systematiskt

Annonser

Resultatet av den arabiska våren

28 december, 2011

Demokrati i Kairo

I en kommande bok hävdar den nederländske politikern Geert Wilders att demokratin inte kommer att få fäste i Nordafrika och Mellanöstern om inte människor vänder sig bort från islam.

. . Läs vidare här

Värnlösa barns dag – barnamordet i Betlehem

28 december, 2011

.

.

. . Läs mer här >>

Applåderar Sveriges Radio att kristna sprängdes till döds i samband med julhelgen?

26 december, 2011

juldagsmorgonen när Sveriges Radio rapporterade om sprängda kristna kyrkor skippade samma Sveriges Radio den kristna julottan och lät i stället en imam predika sitt evangelium om den allah som är den gode gudens motsats.

Vad är det för människor som arbetar på den statliga radion och televisionen som så djävulskt hånar svenska folket?
.

. . Kristna utrotas systematiskt

Vem firar en födelse nuförtiden?

25 december, 2011

Något som de flesta media underlåter att rapportera om denna jul är förföljelsen av kristna runt om i världen. I Egypten har midnattsmässor hållits i dagsljus av säkerhetsskäl. I Irak har midnattsmässorna ställts in helt och hållet av rädsla för blodsutgjutelse. I Nigeria sprängdes katolska kyrkor – ett 40-tal människor miste livet.

Muhammed är inte den siste profeten, som islam menar, utan det var Johannes Döparen, som vittnade om Jesus som Guds Lamm, som borttager världens synder.

Om Johannes Döparens moder Elisabets ofruktsamhet och vår egen, skriver Mark Steyn i National Review:

Vår lektion idag kommer från evangeliet enligt Lukas. Nej, nej, inte krubban, herdarna, de vise männen, inte något av det där, men den andra födelsen:

”Men ängeln sade till honom: Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall bära dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes.”

Elisabet är en äldre ofruktsam kvinna, men hon blir med barn. I den sjätte månaden av hennes graviditet besöker ängeln hennes kusin Maria och berättar att hon också kommer att få barn. Jungfrufödseln verkar vara en logisk förlängning av det tidigare miraklet – en äldre kvinnas graviditet.

I Sverige, Finland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien är 20 procent av 40-åriga kvinnor barnlösa. På frågan om det ”ideala” antalet barn svarade 16,6 procent av tyskarna ”Ingen”. Vi lever i Sakarias och Elisabeth värld – avsiktligt.

Läs mer:

En Julhälsning till judar, kristna, hinduer, buddhister, ateister, sekulära…

MerryXmas

24 december, 2011

Galningen – nu på väg till helvetet – skapade kärnvapen för att sälja till andra män som var lika onda

23 december, 2011

Död åt en tyrann

Storbritannien tycks lamslaget

22 december, 2011

“Sharia will be in London before democracy will be in Afghanistan”

Sharia finns redan i London

Londonistan; sakta men säkert

Cowboy enligt Obamas arbetsmiljölagstiftning

20 december, 2011

Telefonförbud och distraktioner

The Hitch

19 december, 2011

Det pratas så mycket om ”rasism” när det egentligen handlar om att folk inte vill ha sharialagar, de vill helt enkelt bevara lag och ordning och jämställdhet mellan könen. Vad har det med hudfärg att göra?

Den nyligen avlidne författaren Christopher Hitchens skrev år 2007 i Vanity Fair att många muslimer i Storbritannien är extremister som flytt mer sekulära regimer i arabvärlden.

Den arabiska ”vårens” misslyckande visar hur rätt han hade. Nu när den sekuläre Mubarak är borta tar hårdföra islamister makten i Egypten. Bildstormningen har börjat, pyramiderna är i fara. För att inte tala om kristna kyrkor.

Mer här om Hitchens