Meningen med korta ärmar är korrekt handdesinfektion

Det är under all kritik om hygienreglerna anses diskriminera muslimska kvinnor och därför bör förändras för att dessa ska kunna arbeta var de vill.

Hygienregler på restaurang och sjukvård är inget som Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska lägga sig i! Inrätta i så fall en särskild muslimombudsman, MO, för detta har varken med religion eller diskriminering att göra, utan med hygien och hälsa.

Läs mer

Annonser