”Wiehes talibanmusik svänger inte”

(Titeln är en självmotsägelse eftersom talibaner förbjuder musik)

Mer här

Annonser