Straffet är hälften så långt för ett övergrepp på ett barn som på en vuxen!

Läs mer här

Annonser