The Hitch

Det pratas så mycket om ”rasism” när det egentligen handlar om att folk inte vill ha sharialagar, de vill helt enkelt bevara lag och ordning och jämställdhet mellan könen. Vad har det med hudfärg att göra?

Den nyligen avlidne författaren Christopher Hitchens skrev år 2007 i Vanity Fair att många muslimer i Storbritannien är extremister som flytt mer sekulära regimer i arabvärlden.

Den arabiska ”vårens” misslyckande visar hur rätt han hade. Nu när den sekuläre Mubarak är borta tar hårdföra islamister makten i Egypten. Bildstormningen har börjat, pyramiderna är i fara. För att inte tala om kristna kyrkor.

Mer här om Hitchens

Annonser