I en vacker gest av kristen solidaritet

inbjöd Ungern den koptiske påven Shenouda att komma till Budapest.

Annonser