Obamas spjutspets

Kyrkan har rätt att ha sin inställning och regeringen har ingen fullmakt att befalla att kyrkan bekostar preventivmedel åt sina anställda.

. . Obamas spjutspets

Annonser