”Sorry, President Karzai”

Koraner användes som verktyg bland fångar som skickade hemliga meddelanden till varandra.


Läs mer här

Annonser