Få söker återvändandebidrag

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, vill starta en kampanj där invandrare ska uppmuntras att återvända till sina hemländer. Tja, folk som emigrerar från sitt land och misslyckas i det nya landet kanske borde få chans att återvända?

Många europeiska länder försöker sig på med återvändandebidrag men i likhet med i Sverige fungerar det mest som en symbolisk åtgärd, de flesta vill stanna kvar. Vilket i längden blir dyrt för en välfärdsstat som Sverige med tanke på den ekonomiska krisen och arbetslösheten.

Nu kommer krisen till Sverige

Annonser