Kvinnor dödas genom stening i Saudiarabien – och där vill Sverige bygga en vapenfabrik!

.
Om någon ännu inte har fattat vad som kan hända en kvinna som beskylls för otrohet, visas här hur kvinnan sveps in innan hon dödas genom stening. Tänk på att mannens misstanke om otrohet kan vara tillräcklig: hon behöver bara ha varit på samma plats som en främmande man utan ytterligare bevis ….

Detta shariastraff praktiseras i Afghanistan, Iran, Irak, Jemen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De lindas in som visas här och grävs ofta till hälften ner i marken. Stenarna bör inte vara för små och inte för stora – med andra ord, hon ska inte dö för snabbt, men lida så mycket som möjligt.
.

Saudiarabiska läroböcker

Annonser