Det är bara att titta på vad som hänt med kyrkorna i Kosovo

Obehagligt foto: en albansk muslimsk yngling använder sin mobiltelefon för att ta en bild av sin vän som urinerar i porten till Sankt Georgs kyrka i staden Prizren i södra Kosovo, måndagen den 22 mars 2004.

En fatwa uttalades nyligen av den muslimske muftin Sheikh Abdulaziz Al al-Shaikh, som säger att alla kyrkor på den arabiska halvön bör förstöras.

Här en fatwa i samma stil av Rättslärde Sheik Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Institut för islam-frågor, den 5 nov 2009:

”Muslimer får inte tillåta kristna att uppföra varken kyrkor, skolor eller reparera dem, även om de är fallfärdiga. Om muslimer erövrar ett land där det finns kyrkor, ska de låta kyrkorna stå tills de faller ihop och försvinner. De får inte uppföras på nytt.”

Det är bara att titta på vad som hänt med kyrkorna i Kosovo. Eller Bosnien.

Annonser