Att Jesus dog på korset för våra synders skull behöver inte tolkas bokstavligt

Läs mer:

En god och glad påsk!

Annonser