Knappast en åder av friskt vatten, snarare en unken pöl

”Islam är en åder av friskt vatten” påstår en skribent som kallar sig kristen och konservativ…

Poirier Martinsson önskedrömmer

Annonser