Medan Sydsudan lämnar shariastyrd skräckregim går Egypten motsatt väg

Det är sällsynt, ytterst sällsynt, att områden går tillbaka från islam till civilisation, men det förekommer. Ett par exempel är Israel och Öst-Timor. Nu har vi fått ett tredje exempel. Området är det i huvudsak kristna södra Sudan, som särskilt under de senaste decennierna har tillfogats ofattbara lidanden av muslimer från den norra delen av landet.

För ett år sedan trodde vi, att det kunde tänkas finnas undantag från lagen om Islams Blodiga Gränser… men optimismen var obefogad – nu angrips Sydsydan av islamisterna.

Den klarsynte sudanesiske författaren Al Haj Waraq varnar för islamisterna i Egypten:

”Vår egen erfarenhet visar att dessa människor använder demokratin som en stege. De klättrar upp för denna stege och kastar sedan bort den, så att ingen annan kan klättra på den. De kommer att förändra alla statliga institutioner – medierna, utbildningen – och de kommer även att övervaka människornas själar och samveten. Man kommer aldrig att få tillfälle att rösta emot dem i framtida val.”
.

. . Egypten: Jaktsäsongen på vackra kvinnor börjar nu!

Annonser