Talande siffror

Ingen vänsterpropaganda i världen kommer att ändra det faktum att oproportionerligt många våldsamma brott begås av svarta. Här är en tabell från FBI som inte visas på TV-nyheter.

Även om ungefär hälften av ansikten i TV-reklam är svarta utgör de endast 12% av den faktiska befolkningen i USA.

Det är dags att sluta uppmuntra våld genom att demonisera vita och befria svarta från ansvar.

Läs mer: Rasismen i USA är död

Annonser