Bryt ner familjen, kontrollera massorna

Vi är första generationen som inte ska känna skuld:

”Psykologen Eva Rusz har hävdat att barn under två år kan fara illa av att vara på dagis. För detta har hon utstått hård kritik – inte för att någon funnit fel i de studier hon stöder sig på, utan för att man ogillar slutsatsen.”

Storproduktionen av resignerade förtvivlade barn fortsätter:

”Det sunda barnet protesterar i början av inskolningen på dagis, eftersom det har behov av tillhörighet. Det vill helst vara med sin mamma, det är helt biologiskt. När mamman går, protesterar barnet först, sedan blir det förtvivlat, och till slut frånkopplas alla känslor. Det som verkligen händer är att barnet kopplar ifrån det limbiska systemet. Den känslomässiga dialogen stoppar, barnet stänger ner.”

Likt det gamla Sparta försöker man slå sönder familjen:

”Vi politiker måste se till att föräldrar blir av med felaktiga gamla beteendemönster. Barnen ska uppfostras i politiskt korrekt endräktighet: kan det inte göras på annat sätt måste det tvingas igenom med socialistiskt maktspråk!”

Läs mer:

Du sköna nya värld – föräldrar finns inte

Annonser