Fjordman och klipp- och klistraterroristen Breivik

Fjordman hade oturen att bli citerad

Annonser