En reaktionär reflektion över att så många unga män inte avslutar sin skolgång

De evinnerliga förbuden är typiska för landet

.

Annonser