Den iskalla vänsterflygeln verkar hata allt kristet

”Gud välsigne er och ha en härlig sommar” på skolavslutningen är inte politiskt korrekt.

Skolan gjorde ett stort misstag när man slängde ut kristendomskunskapen. Nu har det gått så långt att man likställer islam och kristendom. Så stor har okunnigheten blivit. ”Kristna ideal har genomsyrat samhället tills icke-kristna, som hävdar att de lever ett ‘anständigt’ liv utan religion, har glömt ursprunget till sin ‘anständighet’.”

. . Tacka fan för profan skolavslutning?

..

Annonser