Finansministern verkar inte fatta att med islam är jämställdheten i fara

Anders Borg är oroad över att stora invandrargrupper från Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan inte skulle känna sig delaktiga i Sverige: ”Det är mycket viktigt att inte stöta bort dem, även om de kanske har en annan syn på jämställdhet än den som är dominerande i Sverige.”

Om det bara vore så enkelt att moskéer är tempel och slöjor klädesplagg, men de medför också politiska förpliktelser. En kvinna kan inbilla sig att hon bär slöja av egen vilja men det är imamerna som definierar vad slöjan står för. Den signalerar att hon vill avskaffa demokratin och införa sharialagar.

Skomakare bliv vid din läst. Borg borde sig hålla sig till ekonomin där han lär vara Europa-bäst.

Ett krig mot kvinnor

Annonser