Saudi-Barbariens Stormufti: Förstör alla kyrkor i Gulfstaterna!

Bild: en av de många förstörda kyrkorna i Kosovo, Europa

Läs vidare: Bliv vid din läst, Anders Borg!

Annonser