”De allra flesta kristna irakier som flyr till Sverige vet att enbart Södertälje är vi välkomna till”

SD: ”Fiendens fiende är inte vår vän”

Annonser