Attacker mot kristna i Europa ökar

Förföljelsen av kristna i Europa tar sig främst två former. Den första är den gamla typ som vi redan känner från vad som händer i Asien och Afrika när muslimska invandrare sprider sig över världen. Den andra är den helt nya, ”liberala” typ, som härrör från de europeiska eliternas insatser för att marginalisera kristendomen i dess eget historiska hem.

. . Läs mer här

Annonser