Vänster och Höger har bytt planhalva

Under den gamla goda hippietidens dagar var socialisterna på vänsterkanten de goda. Men något hände. Vänstern blev beskyddare av en repressiv religion och dess ofta fanatiska och inkompetenta anhängare.

1960-talets individualistiska ideal i USA delades av både höger och vänster. Men båda gick förbi svenskarna utan att märkas. Här fick vi bara avigsidorna.

Konservativa är lyckligast

Annonser