Grodan och Skorpionen

Obama kräver av alla arbetsgivare, även katolska kyrkan, att de ska bekosta preventivmedel och abort för sina anställda.

Läs mer: Grodan och Skorpionen

Annonser