Obama: ”Du byggde inte ditt företag – någon annan gjorde det”

Om Obamakampanjen någonsin hade tillstymmelsen till klass så har emellertid botten gått ur nu:
”Om någon du känner planerar att gifta sig eller fira födelsedag, uppmuntra släkt och vänner att donera pengar till Obamas kampanj i stället för att spendera pengar på gåvor.”

Obama skyller alla de aktuella problemen på De Rika, som inte byggde sina företag själva, ”någon annan gjorde det”, nämligen staten.
Och det finns fortfarande vissa människor som säger att han inte är marxist. Sådana ledare som Obama, som lovar folk att de ska få det bättre utan att behöva anstränga sig, har förstört många nationer.

Obama sunni-muslim? Den som tycker att det låter som en parodi, är förmodligen orubblig i sin Obama-dyrkan.

Annonser