Obama har sålt västvärlden till islam!

Obama är det yttersta uttrycket för relativism i bred bemärkelse, men i detta fall den religiösa relativismen. Under ett tal vid Kairo-universitetet citerade han några verser från Koranen, varigenom han fullt ut legitimerade islam och satte den i nivå med judendom och kristendom. Genom att göra så, okritiskt och utanför kontext, institutionaliserade han idén om en god och moderat islam, samt föreställningen om att terrorismen i verkligheten utförs av en liten minoritet av fanatiker som har avlägnat sig från den ”riktiga” islam.

Detta beror helt klart på okunnighet, för det är bara att läsa Koranen i sin helhet eller den officiella biografin om Muhammad, för att inse att islam är en ideologi som inspirerar, förkunnar och ger order om hat, våld och död. Obama har helt anammat den religiösa relativismen, och historien kommer att peka på honom som den främsta arkitekten bakom försäljningen av vår civilisation till islamisk radikalism, utförd av ekonomiska skäl.

. . J’accuse fra Magdi Allam: Obama har solgt Vesten til islam

 

Europaparlamentarikern och journalisten Magdi Allam konverterade från islam till kristendomen år 2008. Det är inte bara Obama som han förebrår, också den katolska kyrkan för dess naivitet och eftergivenhet mot islam:

. . Allt är kyrkans fel om Italien omfattar islam

– – –

”Islam är en cancersvulst” är namnet på en Muhammedfilm som ännu inte finns, utom i de demonstranters fantasi som försökte storma USA:s ambassad i Kairo och i Libyen brände ner USA:s konsulat och mördade ambassadören. Det är tacken för Obamas miljardhjälp till den arabiska våren (=islamiska vintern).

. . Fredens religion i aktion

Annonser