”Bergspredikan måste vara utgångspunkten i mötet med muslimer”

… skriver den kristna tidningen Dagen. Men vad gör man när en så politisk religion som islam inte är mottaglig för andliga argument? Sådant som vi nu ser utspelas framför våra ögon – det islamistiska övervåldet mot judar, kristna och ateister – har framsynta människor varnat för i flera tusen år. Om man så vill kan man kalla det Antikrist.

Fanatisk islam väcker global skräck. Det var en olycka att Muhammed fick sin egen psykos förvandlad till en världsreligion. Mänskligheten regredierar till underkastelse under Flugornas herre; kanske evolutionen kräver det, det var länge sen vi levde på savannen där empati var viktig för överlevnaden.

All bildning kastas överbord när FN:s blåa flagga ersätts med muhammedanernas svarta med ett svärd på. Som Nordens andlige fader Luther sa, svärdet är viktigt i Koranen. Eller som jag själv tänker, nu har jag blivit tvungen att få veta mer om islam än jag någonsin velat.

Nu sjunger det på sista versen för de kristna

Annonser