Översvämning av politisk korrekthet

… i medias rapportering från Geert Wilders besök i Malmö. Kanske det är det ökande stödet för Sverigedemokraterna som skapar panik. Ingen sympati överhuvudtaget för frihetskämpen Wilders, som lever under dödshot därför att han visat på de uppenbara likheterna mellan Koranen och Hitlers bok Mein Kampf.

Geert Wilders går i Winston Churchills fotspår i kampen mot fascistiska läror

Annonser