Det kommer att behövas mycket läxhjälp

Massinvandringen till Sverige påverkar resultaten i den svenska grundskolan. På blott 12 år har skillnaden mellan de starkaste och svagaste eleverna vuxit med 30 procent.

Framtidens lärarspråk

Annonser