Glöm FN, den nya världsflaggan är inte blå – det är en svart flagga med Mohammed på

Den nya världen

Annonser