Över 100 miljoner kristna förföljs årligen i världen

… och de länder där de förföljs är muslimska…

En svart vår

Annonser