Alla människor har kanske lika värde men definitivt inte lika rättigheter

Principen om allas lika värde

Annonser