Drevet mot Ungern verkar välregisserat

EU använder Ungern för att skapa ett prejudikat för sin maktutövning. Trots att Ungern har anpassat sina lagar kring mediefrihet och rättsväsende efter EU:s och Europarådets krav, fortsätter medierna i väst sin stormvåg av kritik mot landet.

Nu ska Ungern testas i det socialist-liberal-gröna EU-maskineriet

Annonser